Publicatie

Publicatie datum

Tweede evaluatie Wet inzake Bloedvoorziening.

Friele, R.D., Dute, J.C.J., Coppen, R., Volkers, A.C. Tweede evaluatie Wet inzake Bloedvoorziening. Den Haag: ZonMW, 2008. 138 p.
Download de PDF
Het kwaliteits- en veiligheidsbeleid van de Nederlandse bloedvoorziening functioneert goed, en het door de donoren geleverde aanbod voldoet aan de vraag naar bloed en bloedproducten in Nederlandse ziekenhuizen. De Nederlandse bloedvoorziening voldoet hiermee aan de doelen en uitgangspunten van de Wet inzake bloedvoorziening (Wibv), zo blijkt uit de tweede evaluatie van de wet die is uitgevoerd door het NIVEL en de Universiteit van Amsterdam. Net als in de eerste evaluatie stond het functioneren van de Nederlandse bloedvoorziening in de praktijk centraal. Op dit moment verloopt de bloedvoorziening dus goed en veilig, wel dient Sanquin zich op de langere termijn voor te bereiden op het werven van nieuwe groepen trouwe donoren om de continuïteit te waarborgen. Vergeleken met de eerste evaluatie van de Wibv, is de relatie van Sanquin met de ziekenhuizen en VWS verbeterd. Verder hebben vrijwel alle Nederlandse ziekenhuizen een kwaliteits- en veiligheidsbeleid voor het gebruik van bloed en bloedproducten. Al kan dit binnen veel instellingen nog wel (verder) worden verbeterd en ondersteund. De evaluatie hield ook de verhouding van de Wibv tot de Europese regelgeving tegen het licht: in het bijzonder Richtlijn 2002/98/EG, ook wel aangeduid als de Europese bloedrichtlijn. De Wibv is op een drietal punten strenger dan de Europese bloedrichtlijn, volgens de onderzoekers. Deze verschillen lijken echter goed te verdedigen en geven niet direct aanleiding tot het doorvoeren van veranderingen in de Nederlandse situatie.