Publicatie

Publicatie datum

Uitkomsten arbeidsmarkonderzoek NIVEL: lichte groei van het aantal werkzame oefentherapeuten in Nederland.

Batenburg, R., Kenens, R.J. Uitkomsten arbeidsmarkonderzoek NIVEL: lichte groei van het aantal werkzame oefentherapeuten in Nederland. Beweegreden: 2017(4), 34-35
Download de PDF
Sinds 2002, en in opdracht van de VvOCM, publiceert het NIVEL deze reeks ‘Cijfers uit registratie van oefentherapeuten’. Tweejaarlijks worden arbeidsmarktgegevens verzameld over het aantal, de kenmerken en geografische spreiding van oefentherapeuten in Nederland. In dit artikel worden de resultaten van de peiling per 1 januari 2016 weergegeven.
De gegevens zijn in het najaar van 2016 verzameld via een online enquête onder oefentherapeuten die bij het NIVEL en de VvOCM geregistreerd zijn. In totaal hebben 681 oefentherapeuten de vragenlijst volledig ingevuld, wat een respons is van 42%. Dat is lager dan in voorgaande jaren, maar nog steeds een goede afspiegeling van de populatie van werkzame oefentherapeuten in Nederland. (aut. ref.)