Publicatie

Publicatie datum

Urgentie in de ambulancezorg en de acute eerstelijns zorgketen: Een verantwoording voor de urgentie-indeling.

Rolink, M., Bos, N., Boer, D. de. Urgentie in de ambulancezorg en de acute eerstelijns zorgketen: Een verantwoording voor de urgentie-indeling. Utrecht: Nivel, 2019. 141 p.
Download de PDF
Het verder ontwikkelen van de samenwerking tussen huisartsenzorg en ambulancezorg biedt veel perspectief voor het verbeteren van de acute eerstelijnszorgketen. Een van de meest cruciale stappen in het proces van acute zorgverlening is het bepalen van de urgentie van een melding. In dit project is nader onderzocht wat de onderbouwing achter de urgentie-indelingen in de acute eerstelijnszorg en huisartsenzorg is.