Publicatie

Publicatie datum

Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie: 2014.

Sloot, R., Hooiveld, M., Veen, P. ten, Korevaar, J. Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie: 2014. www.nivel.nl: NIVEL, 2015. 33 p.
Download de PDF
Belangrijkste resultaten

 De influenzavaccinatiegraad was in 2014 19,6%. Dit is vergelijkbaar met de afgelopen 3 jaren.
 266.888 (37%) van de 717.682 personen ingeschreven bij 188 huisartsenpraktijken behoorden tot de doelgroep voor influenzavaccinatie.
 In 2014 was de influenzavaccinatiegraad in de doelgroep 53%.
 De vaccinatiegraad van de doelgroep varieerde aanzienlijk tussen de huisartsenpraktijken: van 25 tot 69%.
 De vaccinatiegraad was het hoogst bij personen met diabetes (69%) en personen met een chronische nierinsufficiëntie (66%).
 Binnen de specifieke medische risicogroepen was de vaccinatiegraad hoger bij personen met aandoeningen waarbij vaccinatie zonder twijfel geïndiceerd is, dan bij personen met aandoeningen waarbij vaccinatie mogelijk geïndiceerd is.
 25% van de populatie was 60 jaar of ouder. De vaccinatiegraad in deze groep was 60%. Bij personen van 65 jaar of ouder was de vaccinatiegraad 66%.
 Bij personen van 60 jaar of ouder was de vaccinatiegraad hoger als er naast de leeftijdsindicatie ook een medische indicatie voor vaccinatie was.
 Sinds 2008 is er een dalende trend van de vaccinatiegraad in de doelgroep.