Publicatie

Publicatie datum

Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie 2017: monitor in het kort.

Heins, M., Hooiveld, M., Korevaar, J. Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie 2017: monitor in het kort. Utrecht: Nivel, 2018.
Download de PDF
Belangrijkste resultaten Monitor Griepvaccinatiegraad 2017
- Bijna de helft van de doelgroep in 2017 gevaccineerd: tijdens de jaarlijkse griepvaccinatie campagne van 2017 werd 49,9% van de doelgroep met een hoog risico op complicaties door de griep (op basis van leeftijd of een medische aandoening) gevaccineerd.
- De hoogste vaccinatiegraad (69,6%) werd gevonden onder personen van 65 jaar of ouder die naast hun leeftijd ook een medische indicatie voor vaccinatie hadden.
- Onder personen tussen 60 en 64 jaar zonder medische indicatie was devaccinatiegraad het laagst (25,9%).
- De vaccinatiegraad in de groep mensen met aandoeningen die zeker een medische indicatie zijn voor vaccinatie was de vaccinatiegraad 58,0%.
- De hoogste vaccinatie-graad werd gevonden bij mensen met diabetes mellitus (61,9%) en chronische nierinsufficiëntie (61,0%).
- De vaccinatiegraad was relatief laag bij mensen met hiv (47,1%) of verminderde weerstand (44,8%).

Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie (NPG)
Elk najaar ontvangen mensen met een hoog risico op complicaties bij griep van hun huisarts een uitnodiging voor de griepprik. Het Nivel volgt de vaccinatiegraad elk jaar nauwgezet, aan de hand van de Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie (NPG). De monitor is uitgevoerd door het Nivel in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).