Publicatie

Publicatie datum

Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie 2020: monitor in het kort.

Heins, M., Hooiveld, M., Korevaar, J.C. Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie 2020: monitor in het kort. Utrecht: Nivel, 2021.
Download de PDF
Tijdens de jaarlijkse griepvaccinatiecampagne van 2020 werden meer mensen tegen griep gevaccineerd dan in 2019. In de totale Nederlandse bevolking steeg het percentage mensen met een griepvaccinatie van 18,3% in 2019 naar 20,8% in 2020. Een mogelijke verklaring voor deze stijging is dat vanwege de COVID-19-pandemie het belang van vaccinatie tegen griep werd benadrukt.
Van de groep mensen die een verhoogd risico lopen op complicaties bij griep, ontving 53,7% een griepvaccinatie van hun huisarts. Voorafgaand aan de vaccinatiecampagne heeft het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG) de adviezen over de indicatiestelling voor griepvaccinatie echter aangescherpt en verduidelijkt. Als de vaccinatiegraad in de doelgroep wordt berekend met dezelfde indicaties als in 2019, dan zou de vaccinatiegraad zijn gestegen van 52,6% in 2019 naar 57,3% in 2020.