Publicatie

Publicatie datum

Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie 2021: monitor in het kort.

Heins, M., Korevaar, J.C., Knottnerus, B.J., Hooiveld, M. Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie 2021: monitor in het kort. Utrecht: Nivel, 2022. 3 p.
Download de PDF
Kernpunten:
- In 2021 werden meer mensen tegen griep gevaccineerd dan in 2020; bet percentage gevaccineerden in de totale Nederlandse bevolking steeg van 20,8% in 2020 naar 22,9% in 2021.
- Binnen de groep mensen die een verhoogd risico lopen op complicaties bij griep steeg het percentage gevaccineerden van 54,0% naar 58,3%.
- Een mogelijke verklaring voor deze stijgingen is dat mensen zich meer bewust waren van het belang van vaccineren vanwege de COVID-19-pandemie.
- Opvallend is dat sinds de COVID-19-pandemie (2020 en 2021) relatief veel mensen zijn gestart met griepvaccinatie. Dit zijn mensen die al eerder een uitnodiging voor griepvaccinatie ontvingen, maar daar niet op ingingen.
- De hoogste vaccinatiegraad (77,5%) werd gezien bij personen van 65 jaar of ouder die naast hun leeftijd ook een medische indicatie voor griepvaccinatie hadden. Personen onder de 60 jaar met een medische indicatie lieten zich minder vaak vaccineren tegen griep (vaccinatiegraad: 27,0%).

Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie (NPG)
Elk najaar ontvangen mensen met een hoog risico op complicaties bij griep van hun huisarts een uitnodiging voor de griepprik. Het Nivel volgt de vaccinatiegraad elk jaar nauwgezet, aan de hand van de Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie (NPG). De monitor is uitgevoerd door het Nivel in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).