Publicatie

Publicatie datum

Van pandemie tot bioterrorisme: complexe gevolgen besmettingsrampen vragen betere voorbereiding.

Velden, P.G. van der, IJzermans, C.J., Stom, F.S.M. Van pandemie tot bioterrorisme: complexe gevolgen besmettingsrampen vragen betere voorbereiding. Medisch Contact: 2009, 64(5), p. 202-206.
Download de PDF
Rampen gaan gepaard met crisis en chaos, en de onderlinge variatie is bijzonder groot. Zij verschillen bovendien in hun nasleep en benodigde nazorg. In de voorbereiding op rampen is te weinig aandacht voor zogenaamde ‘besmettingsrampen’, zoals grieppandemieën en bioterrorisme. Dit type ramp brengt specifieke problemen met zich mee, waaronder de inzetbaarheid van personeel in de gezondheidszorg, mogelijke ethische dilemma’s en het attribueren van gezondheidsklachten aan de ramp door de getroffenen. Rampoefeningen zouden meer hierop gericht moeten zijn. (aut.ref.)