Publicatie

Publicatie datum

Variatie tussen ziekenhuizen in de behandeling van vijf soorten kanker. Een verkennend onderzoek naar aanknopingspunten voor verbetering van zorg: onderzoeksmethode.

Heins, M., Spronk, I., Jong, J. de, Ho, V., Brink, M., Korevaar, J. Variatie tussen ziekenhuizen in de behandeling van vijf soorten kanker. Een verkennend onderzoek naar aanknopingspunten voor verbetering van zorg: onderzoeksmethode. www.nivel.nl: NIVEL, 2015. 14 p.
Download de PDF
Dit rapport beschrijft het voorkomen van variatie tussen ziekenhuizen in de behandeling voor vijf tumorsoorten, te weten melanoom, borst-, long-, darm-, en prostaatkanker.
Om deze variatie in kaart te brengen is gebruik gemaakt van gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).
Bij elke tumorsoort bestaan verschillende behandelingen en groepen patiënten met verschillende behandeladviezen. Het is niet haalbaar om al deze groepen en behandelingen binnen de gestelde termijnen van dit project te onderzoeken.
Voorafgaand aan de data-analyses is er daarom een bijeenkomst gehouden met een aantal medisch specialisten die deskundig zijn op het gebied van (een van) de vijf tumorsoorten. Doel van deze bijeenkomst was om tot een gezamenlijke keuze te komen van een beperkt aantal patiëntprofielen waarvan de aanwezigen verwachten dat er mogelijk veel variatie zou kunnen zijn of dat er een grote volume verandering is geweest in de afgelopen jaren.
Om de resultaten te duiden is na afloop van de analyses weer een bijeenkomst met medisch specialisten georganiseerd. Het doel van deze bijeenkomst was om duiding te geven aan de gevonden variatie. (aut. ref.)