Afgesloten
2014

Variatie in de behandeling van mensen met kanker

Duur: feb - sep 2014

Achtergrond
De Nederlandse gezondheidszorg ziet zich geplaatst voor een aantal uitdagingen. Eén daarvan is hoe zo efficiënt mogelijk gebruik kan worden gemaakt van de beperkte middelen in de gezondheidszorg. Over- en/of onder behandeling dienen daarbij zoveel mogelijk te worden teruggedrongen. Binnen het programma “Zinnig en zuinig” wordt door het Zorginstituut Nederland gezocht naar zorgactiviteiten waar via meer gepast gebruik van zorg besparingen van zorgkosten te behalen zijn, met behoud van kwaliteit van zorg voor de primaire behandeling van huid-, borst-, long-,darm-, en prostaatkanker.

Onderzoeksvraag
Wat zijn, binnen deze vijf oncologische trajecten, zorgactiviteiten met een grote praktijkvariatie en/of grote volumeverschuiving sinds 2007.

Methoden
Maximaal vijftien zorgactiviteiten, 3 per kankersoort, zullen worden geselecteerd in overleg met oncologische experts. Vervolgens wordt voor deze zorgactiviteiten op basis van de Nederlandse Kankerregistratie data (NKR) de praktijkvariatie tussen ziekenhuizen en de totale volumeverandering in Nederland in de periode 2007-2011 in kaart worden gebracht.

Resultaat
Dit onderzoek levert het Zorginstituut Nederland een lijst op van zorgactiviteiten met een grote praktijkvariatie binnen deze
oncologische trajecten De betekenis van deze variatie zal worden besproken met zorgprofessionals die expert zijn op het gebied van een van deze tumorsoorten en zal, waar mogelijk, worden afgezet tegen bestaande richtlijnen. Dit geeft een overzichtelijk beeld van zorgactiviteiten waar mogelijk ruimte is voor een meer efficiënt gebruik en die dus interessant zijn om in de volgende fase (die buiten dit onderzoek valt) verder met zorgprofessionals te bespreken.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Zorginstituut Nederland