Publicatie

Publicatie datum

Vermijdbare sterfte in Nederlandse ziekenhuizen niet verder gedaald.

Langelaan, M., Broekens, M.A., Bruijne, M.C. de, Groot, J.F. de, Moesker, M.J., Porte, P.J., Schutijser, B., Singatani, R., Smits, M., Zwaan, L., Asscheman, H., Wagner, C. Vermijdbare sterfte in Nederlandse ziekenhuizen niet verder gedaald. KIZ: Tijdschrift over Kwaliteit en Veiligheid in Zorg: 2017, 26(6), p. 6-9.
Lees online
De potentieel vermijdbare sterfte bij in Nederlandse ziekenhuizen overleden patiënten was 2,6% in 2011/2012. De nieuwe Monitor Zorggerelateerde Schade wijst uit dat dit percentage niet significant is gewijzigd, maar op een aantal veiligheidsthema’s zijn wel verbeteringen te zien. Een kwart van de patiënten die zijn overleden door potentieel vermijdbare schade, had een geschatte levensverwachting van meer dan vijf jaar en 80% van meer dan een jaar.