Publicatie

Publicatie datum

Verpleegkundigen in de thuiszorg houden zich goed staande in de veranderende zorg.

Groot, K. de, Veer, A. de, Francke, A. Verpleegkundigen in de thuiszorg houden zich goed staande in de veranderende zorg. TVZ: Tijdschrift voor Verpleegkundigen experts: 2016(4), p. 32-33.
Download de PDF
De mensen die thuiszorg nodig hebben worden ouder, zijn vaker chronisch ziek en willen de regie houden in hun leven. Verpleegkundigen voelen zich competent voor deze veranderende zorg. Wel is extra aandacht nodig voor de zorg voor cliënten met complexe zorgvragen. Dit blijkt uit een peiling onder de verpleegkundigen van het landelijke NIVEL Panel Verpleging & Verzorging. (aut. ref.)
Gegevensverzameling