Publicatie

Publicatie datum

Verschil in zorgbelasting en kwaliteit van leven tussen werkende en niet-werkende mantelzorgers: inzichten uit de Dementiemonitor Mantelzorg 2022.

Graaff, M. de, Heide, I. van der, Buuse, S. van den, Bos, N. Verschil in zorgbelasting en kwaliteit van leven tussen werkende en niet-werkende mantelzorgers: inzichten uit de Dementiemonitor Mantelzorg 2022. Utrecht: Nivel, 2023. 9 p.
Download de PDF
Kernpunten

- Werkende mantelzorgers zijn gemiddeld 56 jaar oud, werken gemiddeld 30 uur per week, verlenen gemiddeld 15 uur per week mantelzorg en vaak is de naaste met dementie hun (schoon)ouder.
- Jongere niet-werkende mantelzorgers zijn gemiddeld 58 jaar oud, verlenen gemiddeld 28 uur per week mantelzorg en ook bij hen is de naaste met dementie vaak hun (schoon)ouder.
- Oudere niet-werkende mantelzorgers zijn veelal gepensioneerd, verlenen gemiddeld 61 uur mantelzorg en vaak is de naaste met dementie hun partner.
- Het zorgen voor een partner en gepensioneerd zijn hangt samen met een grotere feitelijke zorgbelasting.
- De omvang van de baan maakt weinig uit als het gaat om de hoeveelheid zorguren die mantelzorgers maken.
- Werkende mantelzorgers geven de kwaliteit van hun (sociale) leven een hoger cijfer en voelen zich minder belast dan jongere en oudere niet-werkende mantelzorgers.
- Er wordt meer begrip van collega’s (73%) dan begrip vanuit de werkgever (63%) ervaren door werkende mantelzorgers.
- Casemanagement wordt door zowel werkende als niet-werkende mantelzorgers gezien als de meest noodzakelijke vorm van ondersteuning.