Profile picture for user i.vanderheide@nivel.nl
Iris van der Heide, PhD
Senior onderzoeker afdeling Eerstelijnszorg

Onderzoek

Als senior onderzoeker Eerstelijnszorg houd ik mij voornamelijk bezig met Europese onderzoeksprojecten op het gebied van gezondheid en zorg. Mijn kennis en expertise liggen op het terrein van gezondheidsverschillen, toegang tot zorg en ondersteuning onder kwetsbare groepen, diversiteit en gezondhedisvaardigheden (health literacy).

Publicaties

CV

Professioneel verleden
2020 – heden: Senior onderzoeker Eerstelijnszorg bij het Nivel
Onderzoeksgebied: internationaal vergelijkend onderzoek

2017-2020: Senior onderzoeker Verpleging, Verzorging en Ouderenzorg bij het Nivel
Onderzoeksgebied: dementiezorg

2017: Postdoctoral research fellow aan de University of British Columbia (UBC)
Onderzoeksgebied: gezondheidsvaardigheden (health literacy) onder mensen met astma of COPD.

2016: Onderzoeker (postdoc) bij Coronel Instituut voor arbeid en gezondheid, AMC, UvA
Onderzoeksgebied: terugkeer naar werk bij kanker en chronische ziekten

2014 – 2016: Onderzoeker (postdoc) bij het Nivel
Onderzoekgebied: integrale en persoonsgerichte zorg voor mensen met multimorbiditeit in Europa (ICARE4EU project) en health literacy (o.a. HEALIT4EU project)

2011 – 2014: Junior onderzoeker (pormovendus) bij het RIVM/Nivel
Onderzoeksgebied: public health, waaronder onderzoek naar gezondheidsvaardigheden (health literacy)
Opleiding
2011 – 2015: Doctoraat Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen, Vrije Universiteit, Amsterdam
2009 – 2010: Master Communicatiestudies (cum laude), Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht
2006 – 2009: Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen, Minor in Algemene Sociale Wetenschappen, Faculteit der Sociale Wetenschappen / Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht