Publicatie

Publicatie datum

Verschillende tinten grijs. De diverse opvattingen en behoeften van ouderen bij eigen regie, zelfredzaamheid en informele zorg.

Francke, A., Veer, A. de, Wagner, C. Verschillende tinten grijs. De diverse opvattingen en behoeften van ouderen bij eigen regie, zelfredzaamheid en informele zorg. In: Verpleeghuiszorg 2025: Liefdevolle zorg voor onze ouderen. Utrecht: Waardigheid en trots. 2016.
Download de PDF
In de bundel Verpleeghuiszorg 2025 van het programma ‘Waardigheid en trots’ is door een groot aantal partijen en experts een nieuw perspectief geschetst op de verpleeghuiszorg, waarin mensen (cliënten, professionals, familie en de samenleving) zich herkennen; waarin er plek is voor waardigheid, trots en liefdevolle zorg. ‘Waardigheid en trots’ wil met alle betrokken partijen en belangstellenden hierover in gesprek komen. In dialoog zetten wij met elkaar een stip op de horizon waar we naar toe kunnen werken.

Een bundel ter inspiratie
Ter inspiratie voor die dialoog biedt ‘Waardigheid en trots’ deze bundel aan. Deze bundel biedt beelden, verhalen en inzichten van personen en organisaties over de verpleeghuiszorg van de toekomst. De verschillende personen en organisaties die bereid zijn geweest om een bijdrage te leveren aan deze bundel bieden een divers en kleurrijk geheel. Er is een aantal facetten die terugkomen in de verschillende bijdragen, zoals de opgave waar we voor staan, optimisme over de mogelijkheden die de toekomst biedt – met veel concrete voorbeelden, de noodzaak van realisme over de laatste fase van ons leven, eisen die de nieuwe generatie stelt aan de zorg en hun verwachtingen van nieuwe technologie.