Publicatie

Publicatie datum

Versterken syndroomsurveillance Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn voor pandemische paraatheid.

Kager, C., Knottnerus, B., Hooiveld, M. Versterken syndroomsurveillance Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn voor pandemische paraatheid. Utrecht: Nivel, 2024. 20 p.
Download de PDF
In het geval van plots opkomende infectieziekten is actuele informatie over aard, omvang en verspreiding essentieel om adequate en snelle bestrijdingsmaatregelen te kunnen treffen. Het surveillance systeem van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt en rapporteert wekelijks over gezondheidsproblemen van mensen die de huisarts hebben geconsulteerd. Hiervoor worden diagnosecodes gebruikt uit elektronische patiëntendossiers van deelnemende huisartsenpraktijken. Met behulp hiervan kan snel en betrouwbaar inzicht gegeven worden in trends en veranderingen in ziektepatronen in de Nederlandse bevolking. Het systematisch verzamelen van gegevens over gezondheidsproblemen zonder dat al bekend is waardoor deze precies veroorzaakt worden noemen we ‘syndroomsurveillance’.

In dit rapport wordt beschreven in hoeverre toelichtende teksten bij de diagnosecodes kunnen bijdragen aan de huisartsensurveillance van het Nivel.