Afgesloten
2023

Versterken surveillance Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn met diagnoseteksten voor pandemische paraatheid

Duur: sep 2022 - mei 2023

Aanleiding

In het geval van plots opkomende infectieziekten is actuele informatie over aard, omvang en verspreiding essentieel om adequate en snelle bestrijdingsmaatregelen te kunnen treffen. Het surveillancesysteem van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt en rapporteert wekelijks over gezondheidsproblemen van mensen die de huisarts hebben geconsulteerd. Met behulp van gecodeerde gegevens over diagnoses in elektronische patiëntendossiers van deelnemende huisartsenpraktijken kan snel en betrouwbaar inzicht gegeven worden in trends en veranderingen in ziektepatronen in de Nederlandse bevolking. De dekkingsgraad van het surveillancesysteem bepaalt de precisie van de informatie en bepaalt de mogelijkheid om uitspraken te doen over regionale verschillen.

Onderzoek

Op verzoek van het ministerie van VWS gaan we het volgende onderzoeken:

  • de mate waarin met dit huisartsenregistratiesysteem een (plotseling) verhoogd aantal patiënten met klachten/aandoeningen, mogelijk veroorzaakt door infectieziekten of aan infectie gerelateerde aandoeningen, gedetecteerd kan worden
  • de meerwaarde voor de surveillance als niet alleen diagnosecodes gebruikt worden, maar ook toelichtende teksten bij deze codes in de huisartsenregistratie bij een (plotseling) verhoogd aantal patiënten met klachten/symptomen, mogelijk veroorzaakt door infectieziekten of aan infectie gerelateerde aandoeningen maar (nog) zonder duidelijke onderliggende oorzaak

Methode

Voor het onderzoek gebruiken we gegevens die huisartsen die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vastleggen in hun patiëntendossiers. We kijken naar een selectie van 6 tot 8 aandoeningen met ‘pandemisch potentieel’ die of in het verleden als uitbraak gemeld zijn of een toename lieten zien in de Nivel-data zonder dat de oorzaak bekend was.

Resultaat

Deze inzichten zijn in het kader van pandemische paraatheid van waarde bij een volgende uitbraak van een nieuwe, nog onbekende, infectieziekte en kunnen ondersteunen bij de monitoring en surveillance van een uitbraak van infectieziekten. De resultaten komen beschikbaar via een openbare rapportage.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS