Publicatie

Publicatie datum

Verwijzingen van huisartsen naar fysiotherapeuten: morbiditeitsspecifieke verwijspercentages.

Uunk, W., Dekker, J., Groenewegen, P. Verwijzingen van huisartsen naar fysiotherapeuten: morbiditeitsspecifieke verwijspercentages. Utrecht: NIVEL, 1991. 21 p.
Download de PDF
Deze publicatie is onderdeel van De Nationale Studie van Ziekten en Verrichtingen in de Huisartspraktijk. In dit rapport worden de morbiditeitsspecifieke verwijspercentages beschreven. Het betreft het percentage verwijzingen van de huisarts naar een fysiotherapeut in relatie tot het percentage verwijzingen naar een specialist of een andere zorgverlener. Ook wordt nagegaan hoe het percentage verwijzingen naar een fysiotherapeut samenhangt met kenmerken van patiënten (geslacht, leeftijd en verzekeringsvorm) en met kenmerken van de vestigingsplaats van de huisarts (regio, urbanisatiegraad en afstand tot het ziekenhuis).