Publicatie

Verzekerd met een chronische ziekte: een onderzoek naar ervaren problemen bij het afsluiten van verzekeringen door chronisch zieken in Nederland.

Rijken, M., Sanches, S., Heijmans, M. Verzekerd met een chronische ziekte: een onderzoek naar ervaren problemen bij het afsluiten van verzekeringen door chronisch zieken in Nederland. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2011, 89(8), p. 427-436.
Download de PDF
Een chronische ziekte kan nadelige gevolgen hebben voor de mogelijkheden om een persoonsverzekering, zoals een levensverzekering, af te sluiten. Wij onderzochten in welke mate mensen met een chronische ziekte problemen ondervinden bij het afsluiten van persoonsverzekeringen. Hoe vaak komen problemen bij het afsluiten van een verzekering voor en hoe gaan chronisch zieken daar vervolgens mee om? De resultaten zijn gebaseerd op gegevens die eind 2008 zijn verzameld bij ruim 1.800 deelnemers aan het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG). Een deel van hen werd in 2009 aanvullend telefonisch geïnterviewd. Gemiddeld genomen heeft ongeveer 10% van de mensen met een chronische ziekte die weleens geprobeerd hebben een bepaalde verzekering af te sluiten hierbij problemen ondervonden. De meeste problemen doen zich voor bij het afsluiten van een levensverzekering voor een hypotheek. Vooral mensen die op jongere leeftijd chronisch ziek werden en mensen met hartvaatziekten of diabetes lopen tegen deze problemen aan. Opvallend is dat maar weinig mensen advies inwinnen, wanneer een verzekeraar vraagt om een gezondheidsverklaring. Meer kennis van de eigen rechten en plichten kan mogelijk een deel van de problemen voorkomen. (aut. ref.)