Publicatie

Publicatie datum

Verzekerdenmobiliteit is hoog: ook ouderen zijn overgestapt.

Jong, J. de, Delnoij, D., Groenewegen, P.P. Verzekerdenmobiliteit is hoog: ook ouderen zijn overgestapt. www.nivel.nl: NIVEL, 2006.
Download de PDF
Verzekerden zijn mobiel in het nieuwe stelsel: een vijfde (21%) is overgestapt. Dit blijkt uit cijfers van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL. Belangrijkste reden om over te stappen is een collectief aanbod, dit wordt door 57% van de overstappers genoemd. Jongeren stappen, net als in het oude stelsel, vaker over dan ouderen. Toch blijken ook veel ouderen in het nieuwe stelsel te zijn gewisseld. Momenteel is meer dan de helft (55%) van de verzekerden collectief verzekerd. Een collectieve verzekering via de werkgever komt het meeste voor; 78% van de collectief verzekerden is via de werkgever verzekerd. Mobiliteit van verzekerden is een belangrijke pijler in het nieuwe stelsel. De toekomst zal uitwijzen of verzekerden mobiel blijven en wat de invloed van collectiviteiten hierop is.
Gegevensverzameling