Publicatie

Publicatie datum

Video: Beter gebruik van personenalarmering.

Gaag, M. van der, Bos, N., Hendriks, M., Boer, D. de. Video: Beter gebruik van personenalarmering. www.nivel.nl: Nivel, 2018.
Lees online
In de video wordt de werking van de alarmeringsknop uitgelegd aan gebruikers ervan. Deze video is gemaakt naar aanleiding van een onderzoek van het Nivel. Hieruit blijkt dat personenalarmering beter werkt indien gebruikers van een persoonlijke alarmknop beter weten hoe dit werkt en betrokken hulpdiensten beter samenwerken.

Meer informatie en het bijbehorende publicaties en projectomschrijving vindt u - bij elkaar - via het nieuwsbericht over dit project: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/meer-samenwerking-nodig-voor-efficiente-inzet-van-personenalarmering.