Publicatie

Publicatie datum

Voeding van mensen met een verstandelijke beperking: lekker en gezond, maar niet altijd een eigen keuze.

Voss, H., Scheffer, M., Boeije, H. Voeding van mensen met een verstandelijke beperking: lekker en gezond, maar niet altijd een eigen keuze. Utrecht: Nivel, 2020. 6 p.
Download de PDF
Gezonde voeding is belangrijk voor een gezond leven van mensen met een verstandelijke beperking, met name om overgewicht te voorkomen. Voor deze factsheet vroegen we aan naasten van mensen met een verstandelijke beperking wat ze vinden van de voeding en van de manier waarop het (samen) eten plaatsvindt. Ook werden naasten gevraagd in hoeverre familieleden met een verstandelijke beperking inspraak hebben in maaltijdkeuzes. Naasten geven aan dat hun familieleden veelal gezond eten, dat ze de maaltijd lekker en gezellig vinden en dat ze weinig belemmeringen ervaren. Er is vaak begeleiding of ondersteuning bij het kiezen, kopen en koken van de maaltijden.
Gegevensverzameling