Mensen met een verstandelijke beperking eten lekker en gezond, maar kiezen vaak niet zelf
Nieuws
02-09-2020

Mensen met een verstandelijke beperking eten lekker en gezond, maar kiezen vaak niet zelf

Mensen met een verstandelijke beperking eten veelal gezond en ervaren weinig belemmeringen bij de maaltijd. Er is vaak begeleiding en ondersteuning bij het kiezen, kopen en koken van de maaltijden. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel onder naasten van mensen met een verstandelijke beperking.

Volgens naasten ervaren mensen met een lichte en matige verstandelijke beperking de maaltijd vooral als lekker, gezellig, makkelijk en leuk. Ook eten zij veelal gezond. Ruim de helft ervaart hier de voordelen van, zoals een gezond gewicht.

Belang van gezonde keuzes
Sommige mensen met een verstandelijke beperking eten ongezond, waarbij ook gezondheidsklachten worden ervaren. Door de ervaren cognitieve belemmeringen is het soms lastig om het belang van gezonde voeding te begrijpen. Het is belangrijk voor mensen met een beperking om te leren om gezonde keuzes te maken, bijvoorbeeld hoe je een gezonde en lekkere maaltijd kunt samenstellen en bereiden.

Samen kiezen en samen eten
De maaltijd wordt niet altijd door mensen met een verstandelijk beperking zelf gekozen. Meestal gebeurt dit in samenspraak, bijvoorbeeld in overleg met medebewoners of begeleiding. Er is vaak begeleiding en ondersteuning bij de maaltijd, bijvoorbeeld bij het koken of het eten. Ook wordt er regelmatig voorlichting gegeven over voeding, is er begeleiding bij het doen van boodschappen en krijgt een aantal mensen met een verstandelijke beperking specialistische ondersteuning van een diëtist (zie figuur).

Begeleiding en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking, uitgesplitst naar woonvorm

Vervolgonderzoek
Dit onderzoek toont aan dat naasten van mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking de maaltijd positief beoordelen. In het najaar van 2020 stellen we verdiepende vragen over deze onderwerpen aan mensen met een verstandelijke beperking zelf. Dit zal meer inzichten bieden in hun dagelijkse voeding en eigen ervaringen.

Over het onderzoek
De gegevens zijn verzameld binnen het Panel Samen Leven van het Nivel. Dit landelijke panel bestaat uit 476 mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking van 15 jaar en ouder en 310 naasten. Het onderzoek is uitgevoerd met subsidie van de ministeries van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in het kader van het onderzoeksproject ‘Monitor Zorg en participatie bij chronische aandoeningen’ van het Nivel.

Gegevensverzameling

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

E-mailadres
U kunt zich op elk moment afmelden, via de link in de voettekst van onze e-mails. Meer over ons privacybeleid vindt u bij Privacyverklaring Nivel. Als marketingplatform gebruiken wij MailChimp. Wanneer u zich via 'Aanmelden' abonneert op onze nieuwsuitingen, erkent u dat uw informatie wordt overgebracht naar MailChimp voor verwerking. Meer hierover vindt u bij Mailchimp's legal policies.