Publicatie

Publicatie datum

Voorschrijven van geneesmiddelen voor luchtwegaandoeningen door de huisarts tijdens de coronapandemie. Geneesmiddelenmonitor in coronatijd. Week 2-26 (6 januari - 28 juni 2020).

Hek, K., Hendriksen, J., Weesie, Y., Lambooij, A., Hooiveld, M., Dijk, L. van. Voorschrijven van geneesmiddelen voor luchtwegaandoeningen door de huisarts tijdens de coronapandemie. Geneesmiddelenmonitor in coronatijd. Week 2-26 (6 januari - 28 juni 2020). Utrecht: Nivel, 2020. 6 p.
Download de PDF
Het coronavirus zorgt voor klachten aan de luchtwegen, zoals verkoudheidsklachten, hoesten en benauwdheid. In een eerdere publicatie van de Geneesmiddelenmonitor zagen we dat antibiotica voor luchtweginfecties tijdens de coronapandemie veel minder vaak werden voorgeschreven. Wat voor effect had de coronapandemie op het voorschrijven van geneesmiddelen bij drie verschillende typen luchtwegproblemen: 1) chronische luchtwegaandoeningen COPD en astma, 2) hooikoorts, 3) uitingen van luchtweginfecties, hoesten en verkoudheid?

- Huisartsen schreven tijdens de coronapandemie iets minder middelen voor bij astma en COPD dan in 2019. Wel is er tijdelijk een grote stijging in het voorschrijven tussen week 10 en week 12, vlak nadat de eerste coronapatiënt in Nederland werd gemeld. Dezelfde tijdelijke stijging is te zien in het aantal nieuwe gebruikers van deze middelen. De tijdelijke stijging aan het begin van de lockdown compenseerde waarschijnlijk de daling in voorschrijven na de piek.
- Het voorschrijven van middelen bij hooikoorts veranderde in coronatijd niet ten opzichte van dezelfde periode in 2019.
- Het voorschrijven van middelen bij hoesten en verkoudheid, zoals codeïne, nam iets toe tussen week 10 en 12 en nam daarna sterk af.
- Al met al lijkt het erop dat de medicamenteuze behandeling van chronische luchtwegproblemen tijdens de coronapandemie gewoon door is gegaan, dat seizoensgebonden luchtwegproblemen, zoals hooikoorts, ook zijn behandeld en dat het geneesmiddel voorschrijven voor aandoeningen die samenhangen met luchtweginfecties, zoals verkoudheid en hoesten, is afgenomen.

De cijfers zijn berekend op basis van een steekproef van 350 huisartsenpraktijken die representatief zijn voor de Nederlandse huisartsenpraktijk en verspreid zijn door heel Nederland.