Publicatie

Publicatie datum

Vraagstellingen en methoden: tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk.

Schellevis, F.G., Westert, G.P., Bakker, D.H. de, Groenewegen, P.P. Vraagstellingen en methoden: tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk. Utrecht: NIVEL, 2004. 148 p.
Download de PDF
Deze publicatie is onderdeel van de Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk. Deze nationale studie heeft twee doelen:
- Het voorzien van beleidsrelevante informatie ter ondersteuning van het te voeren volksgezondheid- en gezondheidszorgbeleid in de komende 10 jaar.
- Het genereren van referentiegegevens over morbiditeit en de verleende zorg in de huisartspraktijk.

Om een zo compleet mogelijk beeld te verkrijgen van de huisartsenzorg is informatie verzameld op het niveau van de patiënt, huisarts en praktijkassistent, praktijk en praktijkorganisatie.