Publicatie

Publicatie datum

Wachtlijsten in de thuiszorg en ziekenhuisligduur.

Beekhoven, S., Groenewegen, P.P., Spreeuwenberg, P. Wachtlijsten in de thuiszorg en ziekenhuisligduur. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2000, 78(1), p. 43-50.
In dit artikel wordt de vraag behandeld of er substitutie van ziekenhuisligduur plaatsvindt door de thuiszorg. Liggen bejaarden, afkomstig uit gemeenten waar wachtlijsten bij de gezinszorg en capaciteitsproblemen bij het kruiswerk bestaan, langer in het ziekenhuis? De gegevens hebben betrekking op patiënten die wonen in gemeenten, die weer gerangschikt zijn in regio's van die wonen in gemeenten, die weer gerangschikt zijn in regio's van thuiszorginstellingen. De data bevatten dus drie niveau's.

Vanwege de hiërarchische datastructuur zijn multiniveau-analyses toegepast. Wachtlijsten bij de gezinszorg en capaciteitsproblemen bij het kruiswerk bleken geen rechtstreekse samenhang te hebben met het verschil tussen feitelijke ligduur en rechtstreekse samenhang te hebben met het verschil tussen feitelijke ligduur en op basis van leeftijd en diagnose en/of verrichting verwachte ziekenhuisligduur.

Wel is het zo dat de combinatie van capaciteitsproblemen in het kruiswerk en een relatief gering aanbod van verzorgingshuisplaatsen en huisartsen in de woonplaats samengaat met een langer dan verwachte ligduur. Verder liggen vrouwen gemiddeld langer in het ziekenhuis en ziekenfondspatiënten korter dan verwacht. In gemeenten met meer ziekenhuisbedden liggen mensen langer dan verwacht in het ziekenhuis en in gemeenten met veel 75-plussers is die ligduur korter dan verwacht.