Publicatie

Publicatie datum

Wat wil de werkgever? De vraag naar zorgprofessionals in vijf sectoren en de komende vijf jaar: uitkomsten van de werkgeversenquête 2021/2022.

Flinterman, L., Vis, E., Batenburg, R. Wat wil de werkgever? De vraag naar zorgprofessionals in vijf sectoren en de komende vijf jaar: uitkomsten van de werkgeversenquête 2021/2022. Utrecht: Nivel, 2022. 82 p.
Download de PDF
Deze rapportage beschrijft de uitkomsten van een enquête-onderzoek naar de verwachte vraag naar zorgpersoneel in vijf verschillende sectoren in Nederland: de medisch specialistische zorg, huisartsenzorg (dagzorg en avond-, nacht- en weekend(ANW)-zorg), ambulancezorg, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) en de gehandicaptenzorg. Het doel van het onderzoek was tweedledig: (1) inzicht krijgen in de huidige personeelsbehoefte van werkgevers en hun toekomstige personeelsbehoefte, en (2) te bepalen wat de bruikbaarheid is van deze inschattingen voor de capaciteitsramingen die in 2022 uitgevoerd zullen worden. Afhankelijk van de sector is aan werkgevers gevraagd de huidige en toekomstige vraag in te schatten voor zes beroepen, te weten medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten, huisartsen, verpleegkundig specialisten en physician assistants.