Publicatie

Publicatie datum

Weekcijfers COVID-19-patiënten in de huisartsenpraktijk. Week 10-30, 2 maart - 26 juli 2020.

Hooiveld, M., Hek, K., Heins, M., Hendriksen, J., Bolt, E., Weesie, Y., Spreeuwenberg, P., Korevaar, J. Weekcijfers COVID-19-patiënten in de huisartsenpraktijk. Week 10-30, 2 maart - 26 juli 2020. Utrecht: Nivel, 2020. 7 p.
Download de PDF
Hoeveel mensen hebben een eerste contact met de huisarts vanwege COVID-19-achtige klachten? - In week 30 was het aantal mensen dat voor het eerst contact opnam met de huisarts vanwege COVID-19-achtige klachten 11 per 100.000 inwoners.
- Het totaal aantal eerste contacten met de huisartsenpraktijk vanwege COVID-19-achtige klachten vanaf week 10 wordt geschat op 126.000.
- Sinds het verruimen van de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus zien we wekelijks een redelijk stabiel aantal eerste contacten vanwege COVID-19-achtige klachten. In de leeftijdsgroep 65 jaar en ouder lijkt er in week 30 een lichte stijging te zien in het aantal mensen dat voor het eerst contact opname met de huisarts vanwege COVID-19 achtige klachten.