Publicatie

Publicatie datum

Werkdruk: meer dan overwerk.

Veer, A.J.E. de, Francke, A.L. Werkdruk: meer dan overwerk. www.nivel.nl: NIVEL, 2010.
Download de PDF
Voor de werkdruk die verpleegkundigen en verzorgenden ervaren zijn de werkomstandigheden minstens zo belangrijk als overwerk. Verzorgenden in verpleeg- en verzorgingshuizen die weinig overwerken zijn negatiever over de werkdruk dan verpleegkundigen in de thuiszorg die vaker overwerken.Als mensen langdurig een te hoge werkdruk ervaren, is de kans op burn-out, uitval of vertrek groot. Hier moet dus aandacht voor zijn, niet alleen voor de verpleegkundigen en verzorgenden zelf, maar ook vanwege de te verwachten tekorten in het arbeidsaanbod.

Overwerk
Onvrede over de werkdruk blijkt niet goed te verklaren uit de mate waarin verpleegkundigen en verzorgenden overwerken. Pauzes overslaan en extra uren buiten de officiële werktijd, leiden niet automatisch tot onvrede over de werkdruk. Zo blijkt dat de verzorgenden in verpleeg- en verzorgingshuizen het meest ontevreden zijn over de werkdruk maar relatief weinig overwerken. Terwijl verpleegkundigen in de thuiszorg vaker overwerken en juist wel tevreden zijn over de werkdruk.

Werkomstandigheden
Andere werkomstandigheden hangen ook samen met de werkdruk. Verpleegkundigen en verzorgenden die vinden dat ze niet de juiste kwaliteit van zorg kunnen leveren, weinig waardering ervaren van het hoger management en weinig ruimte hebben hun werk zelf in te delen, zijn minder tevreden over de werkdruk dan degenen die positief zijn over kwaliteit, waardering en autonomie.

Aandacht
NIVEL-onderzoeker Anke de Veer: “In de nabije toekomst zouden de ervaren kwaliteit van de zorg, de waardering vanuit het management, en de mate waarin verpleegkundigen of verzorgenden zelfstandig kunnen werken meer aandacht moeten krijgen. Te meer omdat de laatste jaren de onvrede over de werkdruk stijgt en een toenemend percentage verpleegkundigen en verzorgenden aangeeft dat er meer aandacht voor moet komen.”
Gegevensverzameling