Publicatie

Publicatie datum

Werken met een beperking: verdiepingsstudie participatiemonitor. Arbeidsomstandigheden van mensen met een lichamelijke beperking.

Knapen, J., Grosscurt, R., Boeije, H. Werken met een beperking: verdiepingsstudie participatiemonitor. Arbeidsomstandigheden van mensen met een lichamelijke beperking. Utrecht: Nivel, 2020. 9 p.
Download de PDF
Het Nivel monitort jaarlijks hoe goed mensen met een beperking kunnen meedoen in de samenleving. Vooral op het gebied van betaald werk zijn de verschillen in participatie tussen mensen met een beperking en de algemene bevolking groot. Mensen met een lichamelijke beperking hebben veel minder vaak betaald werk dan mensen zonder een beperking. Voor het verbeteren van de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking is het niet alleen belangrijk dat ze werk vinden, maar dat ze dit werk ook behouden. In deze publicatie gaan we in op de vraag hoe mensen met een lichamelijke beperking hun werk beleven en of de werkomstandigheden aansluiten op hun vaardigheden en behoeften.