Publicatie

Publicatie datum

WWW.CBS.NL

Verheij, R.A. WWW.CBS.NL TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2004, 82(4), 272-273
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft tot taak het verzamelen, bewerken en publiceren van statistieken ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap. De informatie die het CBS publiceert loopt uiteen van macro-economische indicatoren als economische groei en consumentenprijzen, tot de inkomensituatie van individuen en huishoudens. Welke gegevens zijn er nu op de CBS site te vinden over gezondheid en zorg en hoe toegankelijk zijn die gegevens Aan de hand van twee eenvoudige vragen beschrijven we deze toegankelijkheid. De vragen hebben betrekking op leefstijl-indicatoren en het zorgaanbod. (aut.ref.)