Publicatie

Publicatie datum

Zelfstandig thuiswonende ouderen en het VN-verdrag Handicap: toelichting bij het Nivel-rapport 'Ervaren knelpunten van thuiswonende ouderen vanuit mensenrechtelijk perspectief'.

Zelfstandig thuiswonende ouderen en het VN-verdrag Handicap: toelichting bij het Nivel-rapport 'Ervaren knelpunten van thuiswonende ouderen vanuit mensenrechtelijk perspectief'. Utrecht: College voor de Rechten van de Mens, 2020.
Download de PDF
Deze publicatie bevat een kernachtige toelichting bij het Nivel-rapport 'Ervaren knelpunten van thuiswonende ouderen vanuit mensenrechtelijk perspectief' (https://www.nivel.nl/nl/publicatie/ervaren-knelpunten-van-thuiswonende-ouderen-een-onderzoek-vanuit-mensenrechtelijk).

Kern van het rapport
De meeste ouderen zijn tevreden over de zorg en ondersteuning die zij ontvangen. Dat geldt minder voor ouderen met een beperking. Dit blijkt uit Nivel-onderzoek, in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens. Dit onderzoek is uitgevoerd voordat Nederland te maken kreeg met de coronapandemie. De coronapandemie en de maatregelen die in verband hiermee zijn genomen, zullen veel ouderen sterk beperken in hun deelname aan de samenleving.

En verder
Het College zal over dit rapport spreken met onder meer rijksambtenaren, met ouderenorganisaties en organisaties van mensen met een beperking. Bij zijn voorlichtende activiteiten over mensenrechten zal het College extra aandacht schenken aan ouderen met een beperking.