Publicatie

Publicatie datum

Zelfsturing in de thuiszorg geeft meer beslissingsvrijheid en aantrekkelijker werk: Survey onder verpleegkundigen en verzorgenden.

Maurits, E.E.M., Veer, A.J.E. de, Francke, A.L. Zelfsturing in de thuiszorg geeft meer beslissingsvrijheid en aantrekkelijker werk: Survey onder verpleegkundigen en verzorgenden. Verpleegkunde: 2016, 31(2), 13-19
Download de PDF
Doel
De afgelopen jaren is het aantal zelfsturende teams in de thuiszorg sterk gestegen. Dit artikel geeft inzicht in:
1) de samenhang tussen zelfsturend werken en de door zorgverleners ervaren eigen beslissingsvrijheid in de zorgverlening en
2) de mate waarin zelfsturend werken volgens zorgverleners bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van de beroepsuitoefening.
Ook gaat het artikel in op verschillen tussen hoger en lager opgeleide zorgverleners.

Methode
Vragenlijst ingevuld door 271 verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg (respons 68%). Zij zijn deelnemer van het landelijke Panel Verpleging & Verzorging.

Resultaat
De betreffende zorgverleners ervaren meer eigen beslissingsvrijheid wanneer zij hun team meer zelfsturend vinden. Dit geldt in mindere mate voor verpleegkundigen met een middelbare beroepsopleiding. Ruim vier vijfde van de zorgverleners is van mening dat het werken in een zelfsturend team bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van het werk. Van de zorgverleners die hun team niet of nauwelijks zelfsturend vinden, is 72% van mening dat zelfsturing het werk aantrekkelijker maakt.

Discussie
Dit onderzoek geeft aanwijzingen dat het door thuiszorgorganisaties inzetten van zelfsturende teams kan bijdragen aan het behoud en aantrekken van zorgverleners.

Conclusie
Zorgverleners vinden veelal dat zelfsturing hun werk aantrekkelijker maakt, ook als zij zelf hun team in mindere mate zelfsturend vinden. Daarnaast gaat zelfsturend werken gepaard met meer ervaren eigen beslissingsvrijheid in de zorgverlening. (aut. ref.)
Gegevensverzameling