Publicatie

Publicatie datum

Zicht op cliëntveiligheid: het meten van veiligheidscultuur in een GGZ instelling.

Schilp, J., Botje, D., Langelaan, M., Wagner, C. Zicht op cliëntveiligheid: het meten van veiligheidscultuur in een GGZ instelling. www.nivel.nl: NIVEL, 2015. 18 p.
Download de PDF
De cliëntveiligheidscultuur in de zorg kan worden gemeten met de vragenlijst ‘Cultuur Onderzoek onder Medewerkers over de Patiëntveiligheid in Ziekenhuizen’ (COMPaZ). Dit meetinstrument wordt in de ziekenhuissector steeds vaker toegepast, maar in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) sector is het gebruik ervan nog niet eerder onderzocht. Dit artikel beschrijft de eerste resultaten van een meting van cliëntveiligheidscultuur onder 895 medewerkers van een grote GGZ instelling. Een sterk punt van deze instelling bleek de ‘Samenwerking binnen de afdeling’. Verbeterpunten richtten zich onder meer op de ‘Samenwerking tussen afdelingen’ en ‘Steun vanuit het management’. De resultaten zijn vergelijkbaar met resultaten in ziekenhuizen. (aut. ref)