Publicatie

Publicatie datum

Ziekenhuizen gaan verschillend om met slachtoffers calamiteiten.

Heuver, G., Heijboer, L., Schilp, J., Wagner, C. Ziekenhuizen gaan verschillend om met slachtoffers calamiteiten. BoardRoom ZORG: 2016
Lees online

Minder dan een kwart (22%) van de respondenten geeft aan dat de patiënt volledig inzicht krijgt in de rapportage naar aanleiding van de calamiteit. Een derde (29%) geeft aan dat een beknopte samenvatting wordt gestuurd. De helft van de patiënten krijgt geen inzicht in de calamiteitenrapportage.

Natuurlijk wil iedereen onnodige fouten, incidenten en calamiteiten in Nederlandse ziekenhuizen voorkomen. Toch ontstaan er geregeld incidenten omdat fouten door de veiligheidsbarrières kunnen glippen. Het in dit artikel beschreven onderzoek richt zich op de vraag hoe ziekenhuizen hun calamiteitenbeleid hebben vormgegeven en beschrijft ervaringen met de inrichting van het beleid. Er blijken grote verschillen te bestaan, vooral in de wijze waarop patiënten en/of nabestaanden bij de melding worden betrokken.

Een incident wordt een calamiteit wanneer er sprake is van blijvende schade voor de patiënt, mogelijk zelfs met de dood tot gevolg (Kwaliteitswet, art. 4a). Belangrijk is dat ziekenhuizen hun beleid ten aanzien van calamiteiten goed vormgeven en uitvoeren, en zij hier zelf de regie op hebben. Zij zijn hierbij gebonden aan richtlijnen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ, 2013). IGZ verwacht dat het omgaan met calamiteiten goed in het kwaliteitsbeleid van de organisatie is geborgd, en dat de focus ligt op leren van de calamiteit en transparantie in de rapportering hierover. Specifiek is in hun leidraad opgenomen dat (1) een calamiteit altijd aan IGZ gemeld moet worden, (2) er onderzoek gedaan moet worden naar de calamiteit en (3) Ziekenhuizen gaan verschillend om met slachtoffers calamiteiten - BoardRoom Z... pagina 1 van 8 http://www.boardroomzorg.nl/ziekenhuizen-gaan-verschillend-om-slachtoffers-calamit... 29-9-2016 verbetermaatregelen opgesteld moeten worden om de fout in de toekomst te voorkomen (IGZ, 2013). Ook beschrijft IGZ in de leidraad dat de patiënt geïnformeerd moet worden bij een calamiteit. Doordat de verantwoordelijkheid voor inrichting van het beleid bij het ziekenhuisbestuur ligt, is variatie tussen ziekenhuizen waarschijnlijk.