Publicatie

Publicatie datum

Ziektelast van een RS-virus infectie bij jonge kinderen in de huisartsenpraktijk: periode oktober 2020 – september 2021: resultaten RSV ComNet II-onderzoek: Nederland.

Summeren, J. van, Meijer, A., Moleman, Y., Hendriksen, J., Korevaar, J., Wijsman, L., Goderski, G., Hooiveld, M., Paget, J. Ziektelast van een RS-virus infectie bij jonge kinderen in de huisartsenpraktijk: periode oktober 2020 – september 2021: resultaten RSV ComNet II-onderzoek: Nederland. Utrecht: Nivel, 2022.

Download de PDF
Dit rapport beschrijft de resultaten van het RSV ComNet II-onderzoek uitgevoerd in Nederland in de periode oktober 2020 tot en met september 2021. Het RSV ComNet-onderzoek is een internationaal onderzoek om de ziektelast van een RS-virusinfectie bij jonge kinderen in de eerstelijn in kaart te brengen. Dataverzameling vindt plaats in meerdere Europese landen, namelijk in Italië, Spanje, Engeland, Nederland en België. De resultaten zoals vermeldt in dit rapport kunnen gebruikt worden als een eerste publicatie voor het in kaart brengen van de ziektelast van een RS-virusinfectie bij jonge kinderen in de Nederlandse huisartsenpraktijk. Vervolgonderzoek, met meer deelnemers, is nodig om de ziektelast met voldoende betrouwbaarheid in kaart te brengen.