Publicatie

Publicatie datum

Ziektelast van een RS-virus infectie bij jonge kinderen in de huisartsenpraktijk: periode oktober 2020 – september 2021: resultaten RSV ComNet II-onderzoek: Nederland.

Summeren, J. van, Meijer, A., Moleman, Y., Hendriksen, J., Korevaar, J., Wijsman, L., Goderski, G., Hooiveld, M., Paget, J. Ziektelast van een RS-virus infectie bij jonge kinderen in de huisartsenpraktijk: periode oktober 2020 – september 2021: resultaten RSV ComNet II-onderzoek: Nederland. Utrecht: Nivel, 2022. 21 p.
Download de PDF
Kernpunten:
- Dit rapport beschrijft de resultaten van het RSV ComNet II-onderzoek uitgevoerd in Nederland in de periode oktober 2020 tot en met september 2021.
- Het RSV ComNet-onderzoek is een internationaal onderzoek om de ziektelast van een RS-virusinfectie bij jonge kinderen in de eerstelijn in kaart te brengen.
Dataverzameling vindt plaats in meerdere Europese landen, namelijk in Italië, Spanje, Engeland, Nederland en België.
- De resultaten zoals vermeldt in dit rapport kunnen gebruikt worden als een eerste publicatie voor het in kaart brengen van de ziektelast van een RS-virusinfectie bij jonge kinderen in de Nederlandse huisartsenpraktijk.
- Vervolgonderzoek, met meer deelnemers, is nodig om de ziektelast met voldoende betrouwbaarheid in kaart te brengen.