Onderzoek

Bij het Nivel houd ik mij als onderzoeker bezig met de RSV ComNet studie. In dit onderzoek testen we de haalbaarheid van een protocol om de ziektelast bij jonge kinderen met het RS Virus (respiratoir syncytieel virus) te onderzoeken. Dit protocol testen we zowel in Nederland als in Italië. Mijn taak is om dit internationale project te coördineren.
Ik word enthousiast van toegepast onderzoek met een direct maatschappelijk belang. Met mijn onderzoek wil ik een bijdrage leveren aan het verminderen van de ziektelast voor patiënten.

Publicaties

CV

Career
November 2019 - heden: Onderzoeker Nivel
2014 - 2019: PhD student in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) op de afdeling huisartsgeneeskunde. Titel proefschrift “Management of childhood functional constipation in primary care”. In dit proefschrift heb ik onderzocht of het toevoegen van kinderbekkenfysiotherapie aan de standaard behandeling voor functionele obstipatie bij kinderen door de huisarts effectiever is dan alleen de standaard behandeling van de huisarts. Op dit moment ben ik de laatste hoofdstukken van het proefschrift aan het afronden.
2013 - 2014: Junior onderzoeker afdeling huisartsgeneeskunde UMCG. Onderzoek om bij ouderen met multimorbiditeit en polyfarmacie een overstap te maken van het behandelen volgens ziektespecifieke richtlijnen naar een behandeling volgens de preferenties van de patient.
2010 - 2013: Studentassistent/onderzoeksassistent op diverse projecten in het UMCG.
Education
2014 - 2019: Registration clinical epidemiologist B, department of epidemiology UMCG, Vereniging voor Epidemiologie
2010 - 2012: Master Human Movement Sciences Rijksuniversiteit Groningen
2007 - 2010: Bachelor Human Movement Sciences Rijksuniversiteit Groningen
2001 - 2007: Pre-university college (VWO) Blariacumcollege Blerick