Publicatie

Publicatie datum

Zorg door de diëtist in de eerste lijn: jaarcijfers 2019 en trendcijfers 2015-2019.

Meijer, W., Verberne, L., Dijk, L. van. Zorg door de diëtist in de eerste lijn: jaarcijfers 2019 en trendcijfers 2015-2019. www.nivel.nl: Nivel, 2020. 25 p.
Download de PDF
Dit rapport geeft inzicht in het zorgproces, de zorginhoud, de zorgevaluatie en de kenmerken van patiënten die worden behandeld door de diëtist in de eerstelijnsgezondheidszorg in 2019. Daarnaast worden zich voordoende trends tussen 2015-2019 gesignaleerd. Hiervoor zijn gegevens gebruikt van diëtisten met een eigen praktijk, diëtisten die in loondienst zijn bij een praktijk en diëtisten die werkzaam zijn bij een instelling voor verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT).


Kernpunten
- Dit rapport bevat cijfers over het zorggebruik van 73.226 patiënten die in 2019 zijn behandeld door diëtisten die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.
- 62% van de patiënten bij de diëtist is vrouw en de gemiddelde leeftijd is 54 jaar.
- In de bestudeerde patiëntenpopulatie komt het merendeel bij de diëtist met een verwijzing, voornamelijk van de huisarts. In 2019 maakte 5% van deze patiënten gebruik van de Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD).
- Het meest geregistreerde behandeldoel bij aanvang van de diëtistische behandeling is ‘het beïnvloeden van nieuw voedingsgedrag’ (76%).
- De helft van de patiënten bij de diëtist zijn volwassenen die behandeld worden voor een te hoog lichaamsgewicht (BMI>25 kg/m2). Het merendeel van deze patiënten heeft bij aanvang van de behandeling extreem overgewicht (gemiddelde BMI 33,0 kg/m2).
- In 2019 werd bij 4.275 patiënten de behandeling geregistreerd als beëindigd. Voor 56% van hen werd de behandeling beëindigd omdat de patiënt uitbehandeld was. Iets meer dan een kwart van deze patiënten is op eigen initiatief gestopt met de behandeling.

Op de pagina 'Cijfers zorgverlening diëtisten' (https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-zorgverlening-dietisten) vindt u al onze jaarcijfers over de zorgverlening door de diëtist bij elkaar.