Publicatie

Publicatie datum

Zorg door de diëtist in de eerste lijn: jaarcijfers 2019 en trendcijfers 2015-2019.

Meijer, W., Verberne, L., Dijk, L. van. Zorg door de diëtist in de eerste lijn: jaarcijfers 2019 en trendcijfers 2015-2019. www.nivel.nl: Nivel, 2020.
Download de PDF
Dit rapport bevat cijfers over het zorggebruik van 73.226 patiënten die in 2019 zijn behandeld door diëtisten die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.
- 62% van de patiënten bij de diëtist is vrouw en de gemiddelde leeftijd is 54 jaar.
- In de bestudeerde patiëntenpopulatie komt het merendeel bij de diëtist met een verwijzing, voornamelijk van de huisarts. In 2019 maakte 5% van deze patiënten gebruik van de Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD).
- Het meest geregistreerde behandeldoel bij aanvang van de diëtistische behandeling is ‘het beïnvloeden van nieuw voedingsgedrag’ (76%).
- De helft van de patiënten bij de diëtist zijn volwassenen die behandeld worden voor een te hoog lichaamsgewicht (BMI>25 kg/m2). Het merendeel van deze patiënten heeft bij aanvang van de behandeling extreem overgewicht (gemiddelde BMI 33,0 kg/m2).
- In 2019 werd bij 4.275 patiënten de behandeling geregistreerd als beëindigd. Voor 56% van hen werd de behandeling beëindigd omdat de patiënt uitbehandeld was. Iets meer dan een kwart van deze patiënten is op eigen initiatief gestopt met de behandeling.