Nivel: Lichte stijging aantal oudere patiënten bij de diëtist
Nieuws
04-12-2020

Lichte stijging aantal oudere patiënten bij de diëtist

Het aandeel oudere patiënten dat een diëtist bezoekt stijgt licht in de afgelopen jaren: van 4,2% in 2015 tot 5,6% in 2019. In 2019 is twee derde van de patiënten bij de diëtist vrouw – net als in voorgaande jaren – en de gemiddelde leeftijd van patiënten is 54 jaar. De meeste patiënten (95%) komen bij de diëtist met een verwijzing, voornamelijk van de huisarts. Het meest geregistreerde behandeldoel over de gehele patiëntenpopulatie is ‘het beïnvloeden van nieuw voedingsgedrag’. Dit blijkt uit de jaar- en trendcijfers van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Diëtetiek is het paramedisch vakgebied gericht op voeding en gedrag in relatie tot ziekte en gezondheid. Het Nivel heeft, net als in vorige jaren, de gegevens omtrent de zorg door diëtisten in 2019 verzameld. Deze cijfers zijn niet alleen als downloadable rapport (pdf) beschikbaar, maar worden ook bij Cijfers zorgverlening diëtisten op onze site gepresenteerd, samen met de cijfers uit eerdere jaren. Deze jaar- en trendcijfers geven inzicht in het zorgproces, de zorginhoud, de zorgevaluatie en de kenmerken van patiënten die worden behandeld door de diëtist in de eerstelijnsgezondheidszorg.

Fragment uit Zorg door de diëtist in de eerste lijn. Jaarcijfers 2019 en trendcijfers 2015-2019.
Tabel 1 Aandeel patiënten bij de diëtist naar geslacht en leeftijd, 2015–2019
Fragment uit Zorg door de diëtist in de eerste lijn. Jaarcijfers 2019 en trendcijfers 2015-2019.

Over het onderzoek
De cijfers van 2019 over de zorg door de diëtist in de eerste lijn hebben we opgesteld op basis van de gegevens van 73.226 patiënten die in 2019 zijn behandeld door in totaal 294 diëtisten. Deze diëtisten zijn werkzaam zijn in – in totaal – 115 praktijken en 5 zorginstellingen verspreid over heel Nederland, die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.
De representativiteit van de deelnemende diëtisten is bepaald door een vergelijking te maken van therapeut-karakteristieken met de landelijke situatie. De landelijke situatie is vastgesteld op basis van gegevens van 1257 eerstelijns diëtisten die in 2018 stonden ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD).

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.