Publicatie

Publicatie datum

Zorg door de diëtist in de eerste lijn: jaarcijfers 2021 en trendcijfers 2019-2021.

Zinger, N., Meijer, W. Zorg door de diëtist in de eerste lijn: jaarcijfers 2021 en trendcijfers 2019-2021. Utrecht: Nivel, 2023. 20 p.
Download de PDF
Dit rapport geeft inzicht in het zorgproces, de zorginhoud, de zorgevaluatie en de kenmerken van patiënten die worden behandeld door de diëtist in de eerstelijns gezondheidszorg. Hiervoor zijn gegevens gebruikt van diëtisten met een eigen praktijk, diëtisten die in loondienst zijn bij een praktijk, en van diëtisten die werkzaam zijn bij een instelling voor verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT). Het rapport bevat cijfers van 112 diëtistenpraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn over het zorggebruik van 83.888 patiënten die in 2021 zijn behandeld.

Vanwege de diverse registratiemogelijkheden binnen de ketenzorg omvat de gebruikte registratie momenteel beperkte informatie over patiënten die via ketenzorg door de diëtist worden behandeld; alleen zittingen die worden gedeclareerd met een prestatiecode voor diëtetiek (6xxx) maken onderdeel uit van deze rapportage. Wanneer voor patiënten binnen de ketenzorg andere prestatiecodes worden gehanteerd of de zorg in een ander elektronisch dossier wordt vastgelegd dan de dossiers waarop deze registratie zich baseert, ontbreekt die informatie in deze rapportage.