Profile picture for user n.zinger@nivel.nl
Nienke Zinger, MSc
Onderzoeker (promovendus) Zorgdata en het Lerend Zorgsysteem.

Onderzoek

Binnen het onderzoeksprogramma Zorgdata en het Lerend Zorgsysteem doen we een onderzoek naar de kwaliteit van de medische arrestantenzorg. Hierbij ontwikkelen we gezamenlijk met diverse stakeholders, een specifieke kernset van indicatoren die de kwaliteit van de medische arrestantenzorg kunnen meten. Vervolgens zullen we de ontwikkelde kwaliteitsindicatoren testen op routine zorgdata, afkomstig uit elektronische patiëntendossiers van de medische arrestantenzorg. Met individuele feedbackrapportages aan zorgaanbieders en een methode om de kwaliteit te blijven monitoren, zullen de indicatoren inzicht geven in de huidige kwaliteit van zorg en in de toekomst helpen bij het monitoren, bijsturen en verbeteren van de medische zorg voor arrestanten.

Gegevens die routinematig in de zorg worden vastgelegd, kunnen waardevolle inzichten geven. Of en hoe deze gegevens gebruikt kunnen worden om de organisatie en kwaliteit van zorg te verbeteren, zijn centrale vragen in de onderzoeken waar ik aan werk.

CV