Profile picture for user n.zinger@nivel.nl
Nienke Zinger, MSc
Onderzoeker (promovendus) Paramedische Zorg en Zorgdata & het Lerend Zorgsysteem.

Onderzoek

Binnen het onderzoeksprogramma Zorgdata & het Lerend Zorgsysteem doen we een onderzoek naar de kwaliteit van de medische arrestantenzorg. Hierbij ontwikkelen we, met inbreng van expertise en ervaringen uit de praktijk, een specifieke kernset van indicatoren voor het meten van de kwaliteit van de medische arrestantenzorg. Ook zullen we de ontwikkelde indicatoren testen op routine zorgdata, afkomstig uit elektronische patiëntendossiers van de medische arrestantenzorg. Met individuele feedbackrapportages aan zorgaanbieders en een methode om kwaliteit te blijven monitoren, zetten we de eerste stappen om de huidige kwaliteit van zorg in kaart te brengen.

Daarnaast analyseer ik voor het onderzoeksprogramma Paramedische Zorg de zorggegevens van de diëtisten, verzameld door Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

De organisatie van de gezondheidszorg vind ik erg interessant. Wat verstaan we onder ‘goede kwaliteit’ van zorg en hoe kunnen we dit zo goed mogelijk bieden? De rol die gegevens die routinematig in de zorg worden vastgelegd hierbij kunnen spelen, betrek ik graag in mijn onderzoeken.

CV

Opleiding
Master Governance and Leadership in European Public Health (Universiteit Maastricht)
Master Health Economics, Policy and Law (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Bachelor Gezondheidswetenschappen (Universiteit Twente)