Publicatie

Publicatie datum

Zorg door de diëtist: jaarcijfers 2016 en trendcijfers 2012-2016.

Verberne, L., Verheij, R. Zorg door de diëtist: jaarcijfers 2016 en trendcijfers 2012-2016. www.nivel.nl: NIVEL, 2017. 31 p.
Download de PDF
Dit rapport geeft inzicht in het zorgproces, de zorginhoud, de zorgevaluatie en de kenmerken van patiënten die worden behandeld door de diëtist in de eerstelijnsgezondheidszorg in 2016. Daarnaast worden zich voordoende trends tussen 2012-2016 gesignaleerd. Hiervoor zijn gegevens gebruikt van diëtisten met een eigen praktijk, diëtisten die in loondienst zijn bij een praktijk en diëtisten die werkzaam zijn bij een instelling voor verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT).

De volgende vragen worden in dit rapport beantwoord:
• Wat zijn de kenmerken van patiënten die worden behandeld door de diëtist?
• Op welke wijze komen patiënten bij de diëtist?
• Hoeveel zorg gebruiken patiënten bij de diëtist
• Wat is er bekend over de gezondheidsproblemen van patiënten die de diëtist bezoeken, in termen
van diagnoses en meetgegevens?
• Wat zijn de algemene doelen van de behandeling en welke verrichtingen worden er uitgevoerd?
• Wat is het resultaat van de behandeling?

Op de pagina 'Cijfers zorgverlening diëtisten' (https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-zorgverlening-dietisten) vindt u al onze jaarcijfers over de zorgverlening door de diëtist bij elkaar.