Publicatie

Publicatie datum

Zorg door de fysiotherapeut. Jaarcijfers 2018 en trendcijfers 2014-2018.

Dool, J. van den, Schermer, T. Zorg door de fysiotherapeut. Jaarcijfers 2018 en trendcijfers 2014-2018. Utrecht: Nivel, 2019.
Download de PDF
Dit rapport bevat cijfers over het zorggebruik van 29.326 patiënten die in 2018 zijn behandeld in 57 fysiotherapiepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.
Patiëntkenmerken
 60% van de patiënten die bij de fysiotherapeut komen, is vrouw.
 De gemiddelde leeftijd van patiënten is 53 jaar.
Omvang Zorggebruik
 Gemiddeld krijgt een patiënt 9 behandelingen.
 Gemiddeld duurt de behandeling 11 weken.
Verwijzing
 56% van de mensen komt via Directe Toegankelijkheid bij de fysiotherapeut.
Gezondheidsproblemen
 De meest voorkomende klachten zijn spier-, pees- en fascie-aandoeningen van de cervicale en lumbale wervelkolom. Veel voorkomende klachten die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld pijn aan de nek/schouder en lage rugpijn. Bij bijna 64% van de patiënten verwacht de therapeut volledig herstel.
Meetinstrumenten
 De Patiënt Specifieke Klachtenlijst is het meest gebruikte meetinstrument.
 Het aandeel patiënten waarbij minimaal één meetinstrument gebruikt wordt tijdens de hele behandeling is ten opzichte van 2017 gedaald van 56% naar 50%.
Evaluatie
 Bij bijna 84% van de patiënten werd de behandeling beëindigd omdat de patiënt uitbehandeld was.
 In ruim 81% van de gevallen was dit omdat de behandeldoelen waren bereikt. Bij ongeveer 8% stopte de patiënt op eigen initiatief. (aut. ref.)