Nivel: Stijging Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie afgevlakt in 2018
Nieuws
11-11-2019

Stijging Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie afgevlakt in 2018

Sinds 2014 is er een geleidelijke stijging te zien in het gebruik van Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie. Ten opzichte van 2017 lijkt deze trend af te vlakken. Zowel in 2017 als 2018 kwam ruim de helft van de patiënten (56,5%) via Directe Toegankelijkheid bij de fysiotherapeut. Dit blijkt uit de jaar- en trendcijfers over 2018 van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Patiënten die in 2018 bij de fysiotherapeut kwamen, kregen gemiddeld negen behandelingen.
De klachten die fysiotherapeuten behandelen zijn zeer divers. Met 5,9% van het totaal aantal patiënten die de fysiotherapeut bezocht, zijn lagerugklachten de meest voorkomende aandoening, gevolgd door nekklachten met 5,1%.

Fysiotherapie: behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat
Fysiotherapie is een paramedische discipline die zich vooral richt op de behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat. Via een proces van klinische beoordeling komen fysiotherapeuten tot een specifieke fysiotherapeutische diagnose. Op basis hiervan worden verschillende therapeutische en/of preventieve interventies bepaald en uitgevoerd, zoals oefentherapie, mobilisaties van gewrichten, massagetherapie en fysische therapie. Fysiotherapie is een beschermd beroep. Dit betekent dat een fysiotherapeut de vierjarige HBO-studie heeft afgerond en tevens een BIG-registratie moet bezitten.

Jaarcijfers 2018
Het Nivel heeft gebruikgemaakt van de zorggegevens van 29.326 patiënten die reguliere fysiotherapeutische zorg hebben ontvangen van 350 fysiotherapeuten werkzaam in 57 eerstelijns fysiotherapiepraktijken. In het rapport worden de fysiotherapiecijfers met die van voorgaande jaren vergeleken.

Gegevens uit elektronische patiëntendossiers als bron
Al meer dan tien jaar verzamelt Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn gegevens die fysiotherapeuten registreren in hun elektronische patiëntendossiers. Hiermee brengt het Nivel landelijke trends in kaart en draagt het bij aan de kennis over de zorg die fysiotherapeuten leveren. Bovendien kunnen de cijfers worden gebruikt in onderhandelingen met overheden, zorgverzekeraars en andere beroepsgroepen. U kunt deze cijfers terugvinden op onze website, bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Hier treft u niet alleen de cijfers over fysiotherapie aan, maar ook die over de zorg die huisartsen, oefentherapeuten, diëtisten en logopedisten verlenen.

 

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.