Publicatie

Publicatie datum

Zorg door de Fysiotherapeut. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2021 en trendcijfers 2018-2021.

Veldkamp, R., Meijer, W. Zorg door de Fysiotherapeut. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2021 en trendcijfers 2018-2021. Utrecht: Nivel, 2022. 26 p.
Download de PDF
Dit rapport bevat cijfers over het zorggebruik van 750.209 patiënten die in 2021 zijn behandeld in 420 fysiotherapiepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Patiëntkenmerken
- Van de patiënten bij de fysiotherapeut is 59 procent vrouw.
- De gemiddelde leeftijd van de patiënten is ruim 48 jaar.
- Het gemiddelde aantal patiënten per praktijk lijkt weer hersteld in 2021 na een forse daling in 2020.

Prestatiecodes
- 68 procent van de behandelingen betreft een zitting reguliere fysiotherapie •
- Het gemiddelde aantal prestatiecodes per praktijk lijkt weer hersteld in 2021 na een daling in 2020.

Nieuw gestarte zorg
- In 2021 lag het gemiddelde aantal nieuwe behandelepisodes per praktijk hoger dan in 2020.
- In 2021 was voor bijna een derde van de patiënten de tijd tussen het begin van de klacht en het eerste bezoek aan de fysiotherapeut langer dan drie maanden.
- In 2021 was het aantal nieuwe behandelepisodes waarbij mensen op eigen initiatief naar de fysiotherapeut gaan (DTF) bijna 71 procent.
- Het grootste deel van de top 10 aandoeningen van de nieuwe behandelepisodes betreft, net als in voorgaande jaren, spier-, pees- en fascie-aandoeningen aan de wervelkolom, schouder, knie en bekkenregio. Nieuwkomer in de top 10 betreft de fysiotherapeutische herstelzorg na COVID-19.

Afgesloten zorg
- Het gemiddeld aantal afgesloten behandelepisodes per praktijk is in 2021 sterk gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. De zorgomvang (aantal behandelingen en duur van de behandeling) is in 2021 iets gedaald ten opzichte van 2020, maar nog steeds hoger dan in de jaren daarvoor.
- Patiënten met een chronische aandoening hebben gemiddeld bijna 5 keer zoveel behandelingen en een bijna 3 keer zo lange behandelduur als patiënten zonder chronische aandoening.
- Bij ruim 95% van de afgesloten behandelepisodes is het gebruik van ten minste één meetinstrument tijdens de behandeling geregistreerd. De ‘Patiënt Specifieke Klachten Lijst’ was het meest gebruikte meetinstrument.
- Vergelijkbaar met voorgaande jaren, werd in 2021 de behandeling bij vier van de vijf patiënten beëindigd omdat de patiënt was uitbehandeld.
- In 2021 werd in 89 procent van de afgesloten behandelepisodes waarin het behandelresultaat geregistreerd was, het behandeldoel bereikt.