Publicatie

Publicatie datum

Zorg door de huisarts: Jaarcijfers 2015 en trendcijfers 2011-2015.

Hoon, S. de, Verberne, L., Davids, R., Weesie, Y., Hek, K., Nielen, M., Roodzant, E., Korteweg, L., Leeuw, E. de, Opperhuizen, G., Bakker, D. de, Verheij, R. Zorg door de huisarts: Jaarcijfers 2015 en trendcijfers 2011-2015. www.nivel.nl: NIVEL, 2016. 34 p. Bijlage: Tabellen van eerdere jaren.
Download de PDF
Kernpunten

● Dit rapport bevat cijfers over het zorggebruik van ruim 1,6 miljoen patiënten, ingeschreven bij 435 huisartsenpraktijken.
● 77% van de ingeschreven patiënten had in 2015 één of meer gedeclareerde contacten met de huisarts
● Patiënten hadden in 2015 gemiddeld 4,4 keer contact met de huisartsenpraktijk. Voor kinderen (5-17 jaar) werden gemiddeld de minste contacten per jaar gedeclareerd, gemiddeld 2,3 in de oudste leeftijdscategorie (85 jaar en ouder) waren dat er het meest, gemiddeld 13,2.
● Het aantal gedeclareerde contacten is in 2015 licht gestegen. Met name het aantal lange consulten, lange visites en telefonische consulten neemt duidelijk toe in de afgelopen vijf jaar. Het aantal M&I verrichtingen per 1.000 ingeschreven patiënten neemt in 2015 af.
● Zo’n 16% van de patiënten in de huisartsenpraktijk krijgt tenminste één keer per jaar een maagzuurremmer voorgeschreven. Dit is daarmee, net als in 2012 en 2013, het meest voorgeschreven geneesmiddel in 2014.
● Het percentage patiënten dat een antibioticum kreeg voorgeschreven is na een daling in de afgelopen vijf jaar licht gestegen in 2015.
● In 2015 waren er 293 verwijzingen per 1.000 ingeschreven patiënten naar een medisch specialist. De meeste tweedelijns verwijzingen gingen naar het specialisme oogheelkunde (33 per 1000 patiënten), gevolgd door orthopedie, KNO-heelkunde en dermatologie.