Profile picture for user L.Korteweg@nivel.nl
Leontien Korteweg, MSc
Projectcoördinator Nivel Zorgregistratie Eerste Lijn

Onderzoek

Als projectcoördinator maak ik deel uit van Nivel Zorgregistratie Eerste Lijn. Nivel-onderzoekers en externe organisaties kunnen gegevens opvragen uit de onderzoeksbestanden die gebruikt zijn om de jaarlijkse kerncijfers van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn te rapporteren. Deze data kunnen hergebruikt worden t.b.v. andere vraagstellingen en onderzoeksdoelen. Het proces rondom gegevensaanvragen stroomlijn en bewaak ik, in het bijzonder de planning en de financiële afhandeling. Verder ben ik secretaris van alle governance-overleggen van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Denk hierbij aan het interne operationele overleg, waarbij het bewaken van de voortgang van het Nivel Zorgregistraties Werkplan in opdracht van het ministerie van VWS centraal staat, de vergaderingen met vertegenwoordigers van de betrokken beroepsgroepen, de overleggen van de Adviesraad en van de Privacycommissie van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Verder bewaak ik het proces rond de 'governance' van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Overzicht creëren en houden, voor mezelf en anderen
Ik houd ervan om structuur en overzicht te creëren in het werk, voor mezelf en voor anderen. Het is belangrijk dat mensen weten wat er wanneer van ze verwacht wordt en dat die verwachtingen realistisch zijn. Behapbare en heldere werkdoelen verhogen het werkplezier en daar draag ik graag wat aan bij. Ik word enthousiast van het in kaart brengen van processen en het wegnemen of voorkomen van onduidelijkheden. Dit doe ik niet door planningen op te leggen, maar door nauw overleg met mijn collega onderzoekers en de EPD-clusterleiding (Elektronisch PatiëntenDossier). Persoonlijk contact is hierbij essentieel.

CV

Career
Ik ben onderzoeker geweest bij het RIVM en in 2009 bij het Nivel op het gebied van gezondheidsonderzoek bij rampen. In 2010 heb ik als managementassistent gewerkt bij het RIVM en als directiesecretaresse bij de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS).