Publicatie

Publicatie datum

Zorg door de huisarts. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2018 en trendcijfers 2014-2018.

Meijer, W., Verberne, L., Weesie, Y., Schermer, T., Nielen, M., Hek, K. Zorg door de huisarts. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2018 en trendcijfers 2014-2018. Utrecht: Nivel, 2020. 31 p.
Download de PDF
Dit rapport bevat cijfers over het zorggebruik in 2018 van 1,7 miljoen patiënten, ingeschreven bij ongeveer 419 huisartsenpraktijken, vergeleken met de jaarcijfers van 2014 tot en met 2017 opdat er trends kunnen worden gesignaleerd.

Belangrijkste bevindingen:
- 78% van de ingeschreven patiënten had in 2018 één of meer gedeclareerde contacten met de huisarts
- Patiënten hadden in 2018 gemiddeld 4,5 keer contact met de huisartsenpraktijk. Voor kinderen in de leeftijdscategorie 5-17 jaar werden gemiddeld de minste contacten per jaar gedeclareerd, namelijk 2,3; in de oudste leeftijdscategorie (85 jaar en ouder) waren dat er het meest, namelijk gemiddeld 13,3.
- Het totaal aantal gedeclareerde contacten is in 2018 vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. Het aantal lange consulten en telefonische consulten is toegenomen in de afgelopen vijf jaar.
- Zo’n 16% van de patiënten in de huisartsenpraktijk krijgt tenminste één keer per jaar een maagzuurremmer voorgeschreven. Dit is daarmee, net als in eerdere jaren, het meest voorgeschreven geneesmiddel bij de huisarts in 2018.
- De dalende trend in het percentage patiënten dat een antibioticum kreeg voorgeschreven (17,8%) lijkt te stagneren in 2018.
- In 2018 waren er 310 verwijzingen per 1.000 ingeschreven patiënten naar een medisch specialist. De meeste tweedelijns verwijzingen gingen naar de specialismen dermatologie en oogheelkunde (beiden 32 per 1000 patiënten), gevolgd door KNO-heelkunde en orthopedie.

Bij dit rapport hoort een bijlage met de cijfermatige onderbouwing:
Bijlage bij jaarrapport 2018: Zorg door de huisarts. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2018 en trendcijfers 2014-2018 (https://www.nivel.nl/nl/publicatie/bijlage-bij-jaarrapport-2018-zorg-door-de-huisarts-nivel-zorgregistraties-eerste-lijn).