Publicatie

Publicatie datum

Zorg door de logopedist in de eerste lijn: jaarcijfers 2021 en trendcijfers 2019-2021.

Kampshoff, C., Meijer, W. Zorg door de logopedist in de eerste lijn: jaarcijfers 2021 en trendcijfers 2019-2021. Utrecht: Nivel, 2023. 20 p.
Download de PDF
Dit rapport bevat cijfers over het zorggebruik van 45.756 patiënten die in 2021 zijn behandeld in 155 praktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Patiëntkenmerken
• Patiënten in de leeftijdscategorie 4-7 jaar vormen, met bijna de helft (43%), de grootste groep.
• Ruim 57% van de patiënten bij de logopedist is van het mannelijke geslacht.
• Procentueel zijn er meer jonge jongens (0-7 jaar; 61%) onder behandeling bij de logopedist dan jonge meisjes (0-7 jaar; 49%).

Prestatiecodes
• In 2021 is er informatie beschikbaar over 760.981 prestatiecodes.
• Ruim 90% van de geregistreerde verrichtingen in 2021 betreft een individuele zitting reguliere logopedie.

Nieuw gestarte zorg
• In 2021 zijn 20% van de nieuwe behandelepisodes gestart op basis van Directe Toegankelijkheid Logopedie.
• Bij kinderen zijn de diagnoses taalontwikkelingsstoornis en articulatiestoornis meest frequent waargenomen. Bij volwassenen zijn de diagnoses stoornis in stemproductie en stoornis in de (senso-) motoriek waargenomen.

Afgesloten zorg
• In 2021 is het gemiddeld aantal behandelingen per behandelepisode 24 zittingen.
• Driekwart van de behandelepisodes wordt afgesloten omdat het behandeldoel is bereikt.