Nivel; Logopedist behandelt vooral jongens tussen 4 en 7 jaar oud, voor taalontwikkeling en articulatie
Nieuws
02-06-2023

Logopedist behandelt vooral jongens tussen 4 en 7 jaar oud, voor taalontwikkeling en articulatie

Meer dan de helft van de patiënten bij de logopedist waren 7 jaar of jonger. Daarbij gingen er meer jongens dan meisjes naar de logopedist. Kinderen hadden ook meer consulten nodig dan volwassenen voor de behandeling van hun gezondheidsprobleem. Dit blijkt uit de jaarcijfers van het Nivel over ‘zorg door de logopedist’ over 2021.

Logopedie is het paramedisch vakgebied dat zich richt op het diagnosticeren en behandelen van klachten op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Ieder jaar wordt er door het Nivel inzicht gegeven in het zorgproces, de inhoud van de zorg en welke patiënten worden behandeld door de logopedist in de eerstelijns gezondheidszorg. Hierbij wordt gebruikgemaakt van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Vooral kinderen bezochten de logopedist

De meeste patiënten die de logopedist bezochten in 2021 waren van het mannelijke geslacht (57%). Het merendeel van de mannen (89%) en vrouwen (78%) was jonger dan 18 jaar; meer dan de helft van alle patiënten was zelfs 7 jaar of jonger. Hierbij waren procentueel meer jonge jongens (61% van alle mannen) onder behandeling dan jonge meisjes (49% van alle vrouwen). Net als voorgaande jaren werden kinderen vooral behandeld voor problemen met taalontwikkeling en articulatie. Volwassenen hadden daarentegen juist problemen met de stemproductie en een stoornis in de motoriek.

Kinderen meer consulten dan volwassenen

Het gemiddeld aantal behandelingen per behandelepisode kwam in 2021 neer op 15 consulten. Een behandelepisode is de periode tussen het eerste en laatste moment dat de patiënt voor een bepaald gezondheidsprobleem bij de logopedist komt. Per behandeltraject hadden kinderen gemiddeld meer consulten dan ouderen en mannen gemiddeld meer dan vrouwen.
In voorgaande jaren werd er alleen gekeken naar de consulten bij de logopedist in een kalenderjaar. De behandeling van een patiënt door de logopedist kan echter starten in het ene jaar en doorlopen in de volgende. Door uit te gaan van de volledige behandelepisode sluit de gemiddelde omvang van de zorg in het onderzoek beter aan bij de zorg die in de praktijk wordt verleend.

Over het onderzoek

Het Nivel verzamelt en analyseert de gegevens die zorgverleners deelnemend aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn - waaronder logopedisten - routinematig vastleggen in hun elektronische patiëntendossiers. De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op gegevens van 155 eerstelijns logopediepraktijken, met informatie van in totaal 45.756 patiënten, verspreid over het hele land. Het onderzoek is uitgevoerd met financiering van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.